EvoBus ČR,s.r.o.,závod Holýšov
Obec Lom u Tachova
Obec Chotěšov
Obec Blatnice
Obec Cebiv
Obec Benešovice
Obec Heřmanova Huť
Obec Horní Kozolupy
Obec Tlučná
Obec Kostelec
Obec Hošťka
Obec Úherce
Město Stříbro
Obec Záchlumí
Obec Staré Sedliště
Město Kladruby
Obec Lisov
STOLFIG,s.r.o. Chotěšov
Obec Otěšice
Město Dobřany
Město Nýřany
Město Černošín
Město Přimda
Obec Kočov
Obec Lochousice
Obec Česká Kubice
Obec Brod nad Tichou
Obec Ctiboř
Obec Broumov
Obec Halže
Obec Chodský Újezd
Obec Rozvadov
Obec Třemešné
Obec Sytno
Obec Zbůch
Obec Líně
Obec Velký Malahov
Obec Horní Kamenice
Obec Vejprnice
Město Staňkov
Obec Staré Sedlo
Město Tachov
Obec Merklín
Město Holýšov
Obec Vranov
Obec Kotovice
Obec Líšiná
Město Stod
Obec Ves Touškov

TP - Třetí jednání pracovní skupiny k restrukturalizaci lůžkových kapacit v nemocnicích Plzeňského kraje

31.3.2012 - tiskové prohlášení

Plzeň – Za přítomnosti vedení zdravotních pojišťoven, Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (ZHPK), krajských nemocnic, zástupce odborné gynekologické společnosti, politiků a dalších účastníků se včera v Plzni uskutečnilo třetí jednání Pracovní skupiny k restrukturalizaci lůžkových zdravotních zařízení v Plzeňském kraji řízených  ZHPK. Hlavním tématem schůzky byla diskuse nad strukturou a objemem lůžkové péče v krajských nemocnicích.

Jednání řídil ředitel holdingu Jiří Fojtík, který shrnul dosavadní pozitivní posun při druhém lednovém jednání, kdy zdravotní pojišťovny přijaly z větší části návrh holdingu a kraje, spočívající ve snížení lůžek akutní péče za současného posílení lůžek následné péče a netrvají již na utlumení základních oborů ve Stodské nemocnici.  „Ohroženým oborem tak zůstává pouze gynekologicko-porodnické oddělení Rokycanské nemocnice. K tomu však vedení kraje a holdingu zaujímá zásadně odmítaví postoj,“ řekl na úvod Jiří Fojtík.

Po té předal slovo řediteli regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny Jiřímu Wimmerovi.  Ten v řeči potvrdil, že celorepublikově pojišťovny trvají na omezení menších porodnic, což se s ohledem na dosavadní posun v jednání dotýká pouze Rokycanské nemocnice. Doplnil dále, že celorepublikově musí dle pojišťoven dojít také k restrukturalizaci lůžek dětských oddělení a v případě, že péče v některém z regionů lze zajistit v sousedních dostupných regionech, pak se uvažuje také o zrušení takových dětských oddělení. V kraji se to mimo Plzeň může týkat Rokycanské nemocnice. „Vycházeli jsme z aktuálních dat Národního referenčního centra, z nichž vyplývá napříč celou republikou nízká obložnost na dětských odděleních. A protože držení prázdných lůžek je neekonomické, došli jsme k závěru, že úspora lůžkových kapacit musí nastat právě v této odbornosti,“ uvedl Jiří Wimmer. „Platí ale také, že otázka dětských oddělení stále ještě není definitivně uzavřena,“ doplnil.

K návrhu zdravotních pojišťoven o možném zrušení porodnice a dětského oddělení v Rokycanské nemocnici je i po jednání stanovisko holdingu a kraje neměnné, kdy shodně zaujímají odmítaví postoj. Prostor pro jednání ZHPK spatřuje v diskuzi o počtu akutních lůžek, které jsou skutečně nezbytné pro zachování současného objemu a spektra poskytované péče. „S posledním návrhem zdravotních pojišťoven se musíme teprve seznámit a analyzovat jej. Do konce dubna 2012 připravíme vlastní návrh řešení pro další jednání, neboť problematika nemůže být zúžena pouze na redukci oddělení popřípadě počty lůžek, ale návrh musí být koncepční a přinést dlouhodobé řešení,“ řekl Jiří Fojtík.

Po sdělení nových informací následovala debata, která se týkala různých zdravotnických témat právě v souvislosti s uvažovanou restrukturalizací lůžek. Při ní vystoupila většina přítomných. Některé jejich sdělené úvahy uvádíme níže. Nejsou uvedeny v pořadí, v jakém byly vyřčeny.

Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. - poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, členka zdravotního výboru PSP ČR: Ve zdravotní péči se sledují tři základní ukazatele: kvalita, dostupnost a efektivita. Česká republika se podobně jako před nedávnem Slovensko zbavuje dostupnosti.

JUDr. Jiří Wimmer - ředitel Regionální pobočky VZP ČR - Krajské pobočky pro Plzeňský a Karlovarský kraj: Proces snižování lůžek probíhá v souladu s ministerstvem zdravotnictví a zdravotní pojišťovny se s ním ztotožňují. Pravdou je, že pojišťovny mají o snižování lůžek mírnější představu proti původnímu záměru.

Mgr. Jiří Fojtík, MBA - ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje: Rušení oddělení v základních oborech ohrožuje bezpečnost pacientů. Pokud v nemocnici akutní péče nejsou pohromadě tyto odbornosti – internista, chirurg, gynekolog, pediatr a anesteziolog, pak se při poskytování neodkladné péče hazarduje se zdravím pacientů.

MUDr. Hana Perková - ředitelka Rokycanské nemocnice: Pokud se zruší dětské oddělení, zanikne i dětská lékařská služba první pomoci a dětská ambulance. Kvůli nim tu kvalitní pediatři nezůstanou. Nemocnice si rušením oddělení ekonomicky nepomůže. Naopak. Zůstanou jí fixní náklady spojené s údržbou volných prostor a přitom úplně zmizí výnosy na daném oddělení a sníží se výkony a tedy výnosy komplementu, například laboratoří a rentgenu.

MUDr. Miloš Suchý – zástupce ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje: V ČR se síť nemocnic budovala sto let. Rušení oddělení je snaha fungující systém během několik měsíců zničit. Přitom ale neexistuje koncepce ani představa, jak by mělo zdravotnictví a síť zdravotních zařízení vypadat a tudíž nebyla zahájena ani příprava, jak by se uvažované změny mohly zavést a nebyl ohrožen pacient.

František Kuneš - předseda odborové organizace Rokycanské nemocnice: Ořezávání nemocnic o oddělení je likvidační pro celé nemocnice. Proč já jako obyvatel Rokycanska bych měl mít horší dostupnost péče než obyvatel Plzně? Mám menší práva?

Jiří Wimmer: Proces změn je avizován celostátně a je celostátně koordinován. Bylo by vhodné přenést připomínky Plzeňského kraje také na vyšší úroveň.

Ing. Michal Bodák – ředitel regionální pobočky Vojenské zdravotní pojišťovny: Všude, kde jsem dosud působil, se muselo šetřit. I tyto změny jsou důsledkem šetření. Mohu potvrdit, že fakultní nemocnici platíme za porod více než regionálním porodnicím.

Ing. Krista Krenkelová - ředitelka Odboru zdravotní péče Regionální pobočky VZP ČR - Krajské pobočky pro Plzeňský a Karlovarský kraj: Restrukturalizace a optimalizace lůžkové sítě je přínosem i pro samotné nemocnice, a to zejména z hlediska jejich provozních nákladů.

Jiří Fojtík: Koncepce zdravotnictví by měla vznikat na úrovni ministerstva. Zdůrazňuji, že řešení by mělo být dlouhodobé a koncepční. Odpovědný proces přípravy by měl zahrnovat zapojení nejen odborné veřejnosti, ale i občanů, politiků, krajů, měst. Současný způsob omezení základní péče v regionech nejenže ohrožuje samotnou ekonomickou podstatu fungování menších nemocnic, ale i vytváří významná rizika pro bezpečí pacienta, která nejsou eliminována vhodným protiopatřením.

 

Kontakt:
Bc. Jiří Kokoška – Komunikace Zdravotnický holding Plzeňského kraje:  media@zhpk.czato
, 605 217 881


    O nemocnici > Tiskové zprávy > TP - Třetí jednání pracovní skupiny k restrukturalizaci…


Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600, 333 00 Stod
IČ: 263 61 086, DIČ: CZ26361086

Stodská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.