EvoBus ČR,s.r.o.,závod Holýšov
Obec Lom u Tachova
Obec Chotěšov
Obec Blatnice
Obec Cebiv
Obec Benešovice
Obec Heřmanova Huť
Obec Horní Kozolupy
Obec Tlučná
Obec Kostelec
Obec Hošťka
Obec Úherce
Město Stříbro
Obec Záchlumí
Obec Staré Sedliště
Město Kladruby
Obec Lisov
STOLFIG,s.r.o. Chotěšov
Obec Otěšice
Město Dobřany
Město Nýřany
Město Černošín
Město Přimda
Obec Kočov
Obec Lochousice
Obec Česká Kubice
Obec Brod nad Tichou
Obec Ctiboř
Obec Broumov
Obec Halže
Obec Chodský Újezd
Obec Rozvadov
Obec Třemešné
Obec Sytno
Obec Zbůch
Obec Líně
Obec Velký Malahov
Obec Horní Kamenice
Obec Vejprnice
Město Staňkov
Obec Staré Sedlo
Město Tachov
Obec Merklín
Město Holýšov
Obec Vranov
Obec Kotovice
Obec Líšiná
Město Stod
Obec Ves Touškov

TP - Verdikt v restrukturalizaci nemocničních oddělení stále nepadl

29.6.2012 - tiskové prohlášení

Plzeň – Za přítomnosti vedení zdravotních pojišťoven, Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje (ZHPK), krajských nemocnic, zástupce odborné gynekologické společnosti, politiků a dalších účastníků se ve čtvrtek 28. června v Plzni uskutečnilo čtvrté jednání Pracovní skupiny k restrukturalizaci lůžkových zdravotních zařízení v Plzeňském kraji řízených  ZHPK. Hlavním tématem schůzky byla diskuse nad rozsahem a strukturou lůžkové péče v krajských nemocnicích od roku 2013.

Jednání vedl ředitel holdingu Jiří Fojtík, který shrnul dosavadní jednání o rušení lůžek v krajských nemocnicích s tím, že na počátku bylo jednání vedeno ve smyslu významného omezení lůžkové péče ve stodské  a rokycanské nemocnici ve třech základních oborech: gynekologicko-porodnickém, chirurgickém a dětském. „Pojišťovny v průběhu jednání svůj původní záměr přehodnotily a v současné době trvají pouze na zrušení lůžek gynekologicko-porodnickém oddělení v rokycanské nemocnici,“ uvedl Jiří Fojtík.

Zdravotní pojišťovny vypověděly všem zdravotnickým zařízením smlouvy. Dosavadní smluvní dohody jsou uzavřené do 31. 12. 2012. O rozsahu a struktuře péče pro další období by se dle vyjádření ZP mělo rozhodnout do 30. června 2012.

Vyjádření zdravotních pojišťoven

V současné době byl materiál o restrukturalizaci akutního lůžkového fondu v Plzeňském kraji zaslán na Ministerstvo zdravotnictví ČR, které si jej vyžádalo a do dnešního dne není známá žádná reakce. V materiálu byl zpracován návrh akutního lůžkového fondu v nemocnicích řízených ZHPK. „Pokud bychom definovali konkrétní nemocnice, pak je třeba říci, že v Rokycanské nemocnici je nadále návrh na zrušení gynekologicko-porodnického oddělení a proti dřívějším návrhům je zachováno dětské oddělení. Na ostatních odděleních je navrženo snížení počtu akutních lůžek,“ upřesnil stanovisko zdravotních pojišťoven Jiří Wimmer, ředitel krajské pobočky VZP. Totéž lze říci o Stodské nemocnici, kde při zohlednění dostupnosti Tachovského okresu nedochází ke zrušení žádného oddělení, ale pouze ke snížení počtu akutních lůžek. Snižování akutních lůžek je navrženo také v nemocnici v Klatovech, kde lze konstatovat částečnou shodu obou stran. Ve vztahu k nemocnici v Domažlicích panuje taktéž shoda obou stran.

Návrhy na restrukturalizaci akutního lůžkového fondu zůstávají  nadále předmětem jednání a konečné rozhodnutí zatím nelze předjímat.

JUDr. Jiří Wimmer – ředitel Regionální pobočky VZP ČR  -  Krajské pobočky pro Plzeňský a Karlovarský kraj
Mgr. Jiří Fojtík, MBA – ředitel Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje

Kontakt:
Bc. Jiří Kokoška – Komunikace Zdravotnický holding Plzeňského kraje –  media@zhpk.cz
, 605 217 881


    O nemocnici > Tiskové zprávy > TP - Verdikt v restrukturalizaci nemocničních oddělení stále…


Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600, 333 00 Stod
IČ: 263 61 086, DIČ: CZ26361086

Stodská nemocnice a.s. © 2019
Webdesign Estetica online s.r.o.