Rokycanská nemocnice a.s.

Město Nýřany
Obec Heřmanova Huť
Obec Lom u Tachova
Město Dobřany
Obec Lochousice
Obec Zbůch
Obec Brod nad Tichou
Obec Úherce
Obec Chotěšov
Obec Kostelec
Město Staňkov
Obec Velký Malahov
Obec Ctiboř
Obec Brod nad Tichou
Obec Vejprnice
Obec Hošťka
Obec Přehýšov
Obec Horní Kozolupy
Obec Benešovice
Obec Štichov
Město Bor
Město Stod
EvoBus ČR,s.r.o., závod Holýšov
Kokaisl Miroslav, Meclov
Obec Česká Kubice
Město Přeštice
Obec Ves Touškov
Obec Líšina
Obec Chodský Újezd
Obec Studánka
Obec Merklín
Obec Blatnice
Obec Kočov
Obec Cebiv
Obec Skapce
Městys Chodová Planá
Město Holýšov
Město Černošín
Město Tachov
Kreysová Věra ,Horní Kamenice
Nehonský Josef, Stýskaly
Ing. Mrkvičková Alena,MBA,Plzeň
Vodostavby, spol.s.r.o. Plzeň
CSO, s.r.o., Ostrava
Obec Rozvadov
Obec Přestavlky
Obec Lisov
Obec Únehle
Obec Soběkury
Obec Třemešné
Obec Kšice
Obec Vranov
Obec Kotovice
Obec Staré Sedlo
Obec Halže
Obec Líně
Město Přimda
Obec Tlučná
Obec Otěšice
Resorba, s.r.o., Domažlice
Nadace Křižovatka, Brno
Obec Dnešice
Městys Stráž
Obec Horní Kamenice

Oddělení sociální péče

vedoucí oddělení a vrchní sestra

vedoucí oddělení a vrchní sestra

Hana Houšková
sociální pracovnice

sociální pracovnice

Bc. Vladimíra Zahořová
nahoru

Charakteristika oddělení

Od 1.1.2007 je Stodská nemocnice a.s. jako zdravotnické zařízení ústavní péče oprávněna poskytovat pobytové sociální služby dle § 52 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Komu je služba určena?

Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než je jim...

 • zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
 • zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb
 • poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb

Oddělení sociální péče je zaměřeno zejména na péči o seniory. Zájemci se přijímají z LNP Stodské nemocnice i z ostatních lůžkových oddělení nemocnic. Indikaci k pobytu na oddělení doporučuje ošetřující lékař.

Komu nemůžeme zajistit poskytování služby?

Poskytnutí pobytové sociální služby můžeme odmítnout (v souladu s § 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách a dle § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb.), pokud...

 • neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá
 • nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby
 • zdravotní stav osob vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • z důvodu infekční nemoci nejsou osoby schopny pobytu v zařízeních sociální péče
 • mohou osoby ohrozit sebe a okolí pro akutní nebo pro nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost
 • by chování osob narušovalo kolektivní soužití zejména z důvodu duševní nemoci a závislosti na návykových látkách

Pobyt

Během pobytu je poskytována odborná péče pod dohledem lékaře. Ošetřovatelský tým pracuje pod vedením zkušené všeobecné sestry. Péče je poskytována 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. V případě zhoršení zdravotního stavu může ošetřující lékař přeložit klienta na akutní lůžkové zdravotnické oddělení v rámci naší nemocnice.

Sociální pracovnice vede jednání se zájemcem o službu, připravuje podklady pro uzavření smlouvy a po celou dobu pobytu poskytuje uživatelům i jejich rodinám:

 • sociální poradenství
 • pomoc při vyřízení potřebných žádostí
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů klientů
 • informační servis a zajištění kontinuity navazujících služeb před ukončením pobytu
 • poskytuje psychosociální podporu a sociální terapii

Zájemci o pobyt na oddělení sociální péče ve Stodské nemocnici se mohou s žádostí o další informace a vysvětlení obrátit na vedoucí oddělení Hanu Houškovou, případně na sociální pracovnici Bc. Vladimíru Zahořovou.

nahoru

Struktura oddělení

Oddělení sociální péče má kapacitu 10 lůžek. Je umístěno ve 2. NP budovy, v rámci oddělení LNP. Ubytování nabízíme v jedno až pětilůžkových pokojích.

Služby lze využívat po dobu 6 měsíců (s možností dalšího prodloužení) na základě uzavřené smlouvy mezi uživatelem a Stodskou nemocnicí a.s. Dle § 52, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťujeme:

 • ubytování
 • stravování

a úkony péče 

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • sociálně terapeutické činnosti 
 • aktivizační činnosti 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
nahoru

Personální zajištění

Péči zajišťují kmenoví zaměstnanci nemocnice - lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovníci, aktivizační pracovnice a sociální pracovník. Vedoucí oddělení je Hana Houšková.

nahoru

Kontakt na oddělení

Obecný kontakt 377 193 575
Vedoucí odd. a vrchní sestra 377 193 578   houskova.hana@nemocnice-stod.cz
Sociální pracovnice

377 193 575, 775 882 557  Po, St: 8-18 hodin (LNP 2. patro),  zahorova.vladimira@nemocnice-stod.cz

nahoru

Úhrada služby

Výše úhrady je stanovena individuálně na základě Smlouvy o poskytování sociální služby na oddělení sociální péče ve Stodské nemocnice a.s.

 • Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 180,- Kč/den a úhradu za stravu v částce 150,- Kč/den. Celkem 330,- Kč/den.
 • Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle odst. 1 tohoto článku za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, částky úhrady se sníží. Částku, o kterou byla úhrada snížena, může za klienta uhradit osoba blízká (manžel, manželka, rodiče, děti) dle § 71 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Uživatel je povinen zaplatit za poskytování úkonů péče za kalendářní měsíc částku, ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů.

Ceník výkonů Stodské nemocnice nehrazených ze zdravotního pojištění


    Oddělení > Oddělení sociální péče
logo SAK
Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600, 333 00 Stod
IČ: 263 61 086, DIČ: CZ26361086
Nemocnice je od prosince 2014 akreditována
dle národních akreditačních standardů
SAK - Spojená akreditační komise, o.p.s.

Stodská nemocnice a.s. © 2017
Webdesign Estetica s.r.o.