Rokycanská nemocnice a.s.

Město Nýřany
Obec Heřmanova Huť
Obec Lom u Tachova
Město Dobřany
Obec Lochousice
Obec Zbůch
Obec Brod nad Tichou
Obec Úherce
Obec Chotěšov
Obec Kostelec
Město Staňkov
Obec Velký Malahov
Obec Ctiboř
Obec Brod nad Tichou
Obec Vejprnice
Obec Hošťka
Obec Přehýšov
Obec Horní Kozolupy
Obec Benešovice
Obec Štichov
Město Bor
Město Stod
EvoBus ČR,s.r.o., závod Holýšov
Kokaisl Miroslav, Meclov
Obec Česká Kubice
Město Přeštice
Obec Ves Touškov
Obec Líšina
Obec Chodský Újezd
Obec Studánka
Obec Merklín
Obec Blatnice
Obec Kočov
Obec Cebiv
Obec Skapce
Městys Chodová Planá
Město Holýšov
Město Černošín
Město Tachov
Kreysová Věra ,Horní Kamenice
Nehonský Josef, Stýskaly
Ing. Mrkvičková Alena,MBA,Plzeň
Vodostavby, spol.s.r.o. Plzeň
CSO, s.r.o., Ostrava
Obec Rozvadov
Obec Přestavlky
Obec Lisov
Obec Únehle
Obec Soběkury
Obec Třemešné
Obec Kšice
Obec Vranov
Obec Kotovice
Obec Staré Sedlo
Obec Halže
Obec Líně
Město Přimda
Obec Tlučná
Obec Otěšice
Resorba, s.r.o., Domažlice
Nadace Křižovatka, Brno
Obec Dnešice
Městys Stráž
Obec Horní Kamenice

Nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování kopí

Dle platné legislativy má každý pacient právo nahlédnout do svazku zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit její kopii z doby ošetření či hospitalizace v nemocnici. Pokud chce toto právo využít, je třeba postupovat podle níže uvedených informací.

Kdo může nahlížet do zdravotnické dokumentace a žádat o její kopii?

Ze zákona může o dokumentaci požádat...

  • sám pacient,
  • osoba, která je pacientem uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací, který podepisuje pacient nebo jeho zákonný zástupce při přijetí do nemocnice,
  • v případě úmrtí pacienta osoba blízká (osobou blízkou je přímý příbuzný v řadě přímé, tzn. rodiče, děti, vnuci a dále sourozenec, manžel/ka a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní)
  • osoba, která je určena pacientem dodatečně v době podání žádosti v dokumentaci na oddělení (ambulanci) - prvotně není uvedena ve formuláři nemocnice Souhlas s hospitalizací 
  • zákonný zástupce / opatrovník
  • úřední osoby - zdravotničtí pracovníci, soudní znalci, revizní lékaři, Policie ČR a ostatní zákonem určené osoby

Nahlížet do zdravotnické dokumentace mohou současně maximálně dvě osoby, například sám pacient a osoba blízká nebo dvě osoby blízké.

Jak lze žádat o dokumentaci?

Je třeba vyplnit příslušnou žádost o nahlédnutí do zdravotnické dokumentace, o pořízení výpisů, opisů, kopií ze zdravotnické dokumentace. Formuláře lze získat na sekretariátu nemocnice, na sekretariátech lůžkových oddělení nebo jsou ke stažení níže ve stránce. 

Žádosti se přijímají osobně i poštou v sekretariátu nemocnice, v sekretariátech lůžkových oddělení (v případě absence sekretariátu u vrchní sestry oddělení) a v pracovní dny od 6:00 do 14:30 v sekretariátu ředitele.  

Kolik stojí pořízené kopie ze zdravotní dokumentace a jak zaplatit?

Platba je přijímána v hotovosti v pokladně Stodské nemocnice v pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.

Ceník služeb ke stažení zde (Ceník služeb). 

Kdo bude přítomen u Vašeho nahlížení do dokumentace?

Po celou dobu nahlížení do zdravotnické dokumentace bude přítomen zdravotnický pracovník Stodské nemocnice, aby Vám případně mohl poskytnout rady týkající se administrativního vyřízení vašeho požadavku.


    Pro veřejnost > Nahlížení do zdravotnické dokumentace
logo SAK
Stodská nemocnice a.s.
Hradecká 600, 333 00 Stod
IČ: 263 61 086, DIČ: CZ26361086
Nemocnice je od prosince 2014 akreditována
dle národních akreditačních standardů
SAK - Spojená akreditační komise, o.p.s.

Stodská nemocnice a.s. © 2017
Webdesign Estetica s.r.o.